Juupajokelainen kyläseppä, yleisnero ja Helsingin yliopiston kunniatohtori Toivo Pohja totesi kahden viikon takaisessa Suomen Kuvalehdessä kansalaisten suhtautumisesta säteilyyn: ”Ihmisethän ovat aika vauhkoja monet.” Pohjan toteamus tulee mieleen, kun Waari on seurannut Veikkausta ja rahapelejä koskevaa keskustelua pienen välimatkan päästä.

Sosiaalisessa mediassa viime aikoina vahvasti esillä ollut ”Pelikoneet pois kauPOISta”-ryhmä on ehdottoman oikealla asialla. Koko keskustelun ytimessä pitää olla kysymys siitä, oikeuttaako Veikkauksen toiminta nykyisen lainsäädännön puitteissa rahapeliyhtiön monopoliaseman. Rahapelimonopolin ainoa olemassaolon edellytys on pelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen. Pelikoneiden sijoittelu saatavuuden ja liikevaihdon maksimoinnin näkökulmasta aiheuttaa ilmeisen ristiriidan monopolin perusoikeutuksen kanssa. Automaattien aiheuttamien akuuttien riippuvuuksien ohella pidemmällä aikajänteellä rahapelien läpitukeva näkyvyys ja äärimmäinen saatavuus tasoittavat tietä seuraavan sukupolven ongelmille vaikka nuorten rahapelaaminen onkin tasaisesti vähentynyt. Waari on ulkomaalaisten kasinoyhtiöiden markkinointivastaavilta kuullut, miten otollista maaperää Suomi on moneen muuhun maahan verrattuna, koska pelaajien peruskoulutus on hoidettu erinomaisin arvosanoin pokeriautomaatin tuplausmusiikin tahdissa.

Veikkauksen toimintaa koskeva sinänsä aiheellinen kritiikki on kohuille tyypillisesti saavuttanut asian vaikuttavuuteen nähden kohtuuttomat mittasuhteet. Tästä Veikkaus ja edunsaajat voivat pitkälti syyttää omaa mediastrategiaansa. Edunsaajat ovat valinneet julkisiksi puhehenkilöikseen ihmisiä, jotka ovat täysin epäpäteviä käymään keskustelua rahapelipolitiikasta. Veikkauksen hallintoneuvostoon kuuluvien henkilöiden julkiset ulostulot luovat mielikuvan, että rahapelejä koskeva tietämys on vuodelta viidenkymmenen pennin pajatso.

Oma lukunsa on Veikkauksen mediapersoonaksi nostettu Velipekka Nummikoski, jolla olisi kompetenssinsa puolesta mahdollisuus käydä laadukasta rahapelikeskustelua. Veikkaus ja/tai Nummikoski ovat linjanneet julkisten esiintymisten toimintasuunnitelmaksi 1-2 mantran toistelun haastattelijan kysymyksistä riippumatta. Suhtautumistapa Veikkausta koskevaan kritiikkiin on muuttunut kaikkivoipaisesta ”höpöhöpö”-mahtailusta päälle liimattuun nöyryyteen, jossa käsiä nousee virheen merkiksi ylös siihen tahtiin, että nopean yhteenlaskun jälkeen se herättää kysymyksen onko haastateltava mutantti. Asioita perustellaan täysin ristiriitaisilla argumenteilla riippuen tilanteesta. Esimerkiksi välillä pelikoneiden laaja saatavuus on kansalaisoikeus, josta hintana on tietty määrä peliongelmia. Toisaalta taas kattava hajasijoittelu ei oikeastaan ole edes merkittävä asia, koska lähin kasino on jokaisen matkapuhelimessa. Tasapuolisuuden nimissä todettakoon, että molemmat perustelut ovat yhtä ontuvia monopolin oikeutuksen näkökulmasta. Ylipäätään Veikkaus ei ole toiminnassaan noudattanut alkuunkaan sellaista läpinäkyvyyden vaadetta, jota valtio-omisteisen ja yksinoikeudella toimivan yhtiön täytyy noudattaa.

Puolin ja toisin kiihtynyt keskustelu on johtanut siihen, että jopa ministeritasolla suomalaista pelijärjestelmää kommentoidaan keksityillä tai väärin tulkituilla faktoilla. Hämmästyttävän suurella osalla keskustelijoista on varma tieto tai näkemys, siitä miten erilaiset rahapelijärjestelmät ovat tulevaisuuden Suomessa täysin ylivertaisia toisiinsa nähden. Suoraan Suomen tilanteeseen sovellettavaa ja vertailukelpoista dataa on vielä vähän olemassa ja erilaisiin simulaatioihin sisältyy huomattavaa epävarmuutta. Ruotsin lisenssijärjestelmän erinomaisen lupaavasta alusta ei voida vetää täysin suoria johtopäätöksiä Suomen tilanteeseen.

Waari toivoisi kyläsepän hengessä rahapelikeskusteluun enemmän faktaa ja itsehillintää ja vähemmän vauhkoilua ja omaan tarinaan sopivia, mutta heikosti lähempää tarkastelua kestäviä johtopäätöksiä. Jospa ihan ensiksi yhteistuumin hoidetaan hedelmäpelit niille varattuihin tiloihin, niin terveempi rahapelikulttuuri on ottanut ison askeleen eteenpäin. Voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3933

Waari

Kirjoittaja on Suomen Urheiluvedonlyöjät ry:n hallituksen jäsen Joni Collan

P.S. koko Veikkaus-keskustelun omituisimpana ja tekopyhimpänä ulottuvuutena Waari pitää ns. ”affien” ja ulkomaalaisten peliyhtiöiden kasinopelien markkinoinnista vastaavien suurta huolta suomalaisista rahapeliriippuvaisista ja Veikkauksen loputtomasta ahneudesta. ”Affien” oma tulonmuodostus perustuu peliyhtiöille hankkimiensa asiakkaiden tappioihin ja useimmiten parhaita asiakkaita ovat nimenomaan vakavista rahapeliongelmista kärsivät pelaajat.

P.P.S. tässä haja-ajatuksia sisältäneessä kolumnissa Waari ei ottanut kantaa ulkomaalaisten peliyhtiöiden nettiblokkeihin. Waarilla on lapsenomainen usko siihen, että nykyinen ja tuleva vähemmän saunotettu poliitikkojen sukupolvi ymmärtää asian järjettömyyden Veikkauksen johdon hermostuneista bluffeista huolimatta. Viikkorahojensa puolesta pelkäävien edunsaajien masinoima keskustelun ohjaaminen nettiblokkeihin ei poista Veikkauksen monopoliaseman oikeutuksen todellisia haasteita.